Karl Blossfeldt

karl-blossfeldt-plant-portraits-aconitum-monkshood-young-shoot-6x     karl-blossfeldt-plant-portraits-passionsblume-passion-flower     karl-blossfeldt-plant-portraits-Allium ostrowskianum-umbel-of-a-garlic-plant-enlarged-6-times

Karl Blossfeldt, 1865-1932, var en tysk fotograf, skulptör, lärare och konstnär. Med det fotografiska verket ”Urformen der Kunst”, utgivet 1928, vann han snabbt erkännande och berömmelse. I långa serier med växtdetaljer ville han visa på naturens inneboende arkitektoniska och konstnärliga värden. Idag hör hans fotografier till konst- och foto-historiens centrala verk. De 120 fotografierna i ”Urformen der Kunst” kan du se här