Vårstäddagen 2019

April betyder vårstädning och annat som hör våren till på vårt koloniområde. Kom och hjälp till att göra vårt koloniområde städat och fint inför årets odlingssäsong!

  • STÄDDAG på kolonin söndagen den 28 april, kl. 10.00–13.00. Avprickning hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10. Efter avslutad städning träffas vi vid grillen på område 4. Föreningen bjuder på grillad korv och kaffe med dopp.Varmt välkommen!
    • Kan du inte delta på städdagen? Då får du betala en avgift på 300 kronor på föreningens plusgirokonto nr: 78 31 15-9, eller swish 123 640 81 16. OBS! Märk inbetalningen med: VÅR+Lottnummer+Förnamn+Efternamn. Alternativt kommer du överens med din områdesansvarige om alternativa uppgifter och datum.
  • VATTNET är påslaget
  • ELDNING v. 18, endast i gemensam hög, område 3. Du får lägga torrt och brännbart material i eldningshögen t.o.m. 1 maj. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.

Odlingsskolan 2019

Har du kolonilott i vår förening och dessutom barn i åldrarna 3-10? Då är dina barn hjärtligt välkomna till vår odlarskola för barn! Odlarskolan är kostnadsfri. Syftet med odlarskolan är att barnen ska lära känna varandra och att de ska bli nyfikna på mat, odling och natur.

Anmälan sker senast 1 maj till odlingsradgivare@rackstakoloni.se. För mer info och tider för odlingsskolan, klicka här.

odlingsskolan-17

Små busfrön som gror på tidigare års odlingsskola.

Ett något försenat tack, och andra styrelsenyheter

De senaste två åren har Sara Arvidsson på område 4 varit ordförande och styrelseledamot för vår förening. Vid årsmötet 24 mars valde Sara att inte förlänga sin mandattid. Vi vill å styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Sara för allt engagemang och det gedigna jobb hon gjort för föreningen under dessa två år!

Vi vill även tacka avgående styrelseledamot Ulrika Lindarv för hennes två år i styrelsen – tack Ulrika för den här tiden.

På årsmötet valde vi in två nya styrelseledamöter, Charlotte Hasselgren och Kent Magnusson, och en suppleant, Helena Bross. Före detta suppleant Åke Bengtsson valdes också in som ordinarie styrelseledamot. Varmt välkomna!

Sist, men inte minst, så välkomnar vi Oskar Boström till posten som tillförordnad styrelseordförande. Här kan du se alla medlemmar i styrelsen.

rbsh

Kassör Jaak hjälpte nya medlemmar skriva arrendeavtal på årsmötet