Rapport från junis studiebesök på Skillebyholm

Som en fristående fortsättning på Daniel Björklunds föreläsning i maj inbjöds alla odlare till Skillebyholm på studiebesök. Skillebyholm är en mötesplats, ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling. Gården ligger utanför Järna och består av vackra trähus och växthus som omringar den vita gamla herrgården.

Efter en introduktion började vi rundturen vid kompostparken. ”Det är i komposten som allt växtliv börjar och slutar”, menar Daniel Björklund. Skillebyholm gör sin egen jord, både planterings- och såjord, av lövkomposter som grund. Det tar 4 år innan komposterna förmultnar och därför är 2015 års kompost är den jord som används för årets plantor. Vi passade på att känna på 2016års kompost. En fantastisk jord!

Daniel berättar under besöket att brist på vatten är ett problem, och hot, för verksamheten. För att använda vattnet så rationellt som möjligt och minska avdunstningen, har de droppslangar mellan grödorna både ute på frimark och växthuset.

I en skogsglänta kämpar örtagården om utrymme med skogen. Skillebyholms örtagård är en fröjd för ögat och gommen. Vackra färger och former och starka smaker och lukter av t.ex. timjan, libbsticka och dragon. Fjärilar och humlor i massor.

Örtagården2

Bild från Skillebyholms örtagård taget under studiebesöket 15 juni.

Blomsterlandet hade ännu inte slagit ut, men vi kände igen blomsterväven från vår egen förenings lott. Inspirationen har vi ju därifrån.

De fyra växthusen består av en stålkonstruktion som är original från början av 1900talet och kommer ursprungligen från Hässelby villastad då växthusen där fick ge plats till bostadshus. De togs om hand och fraktades till Skillebyholm och har renoverats nyligen. Skillebyholm har en 9-årig växtföljd ute på frilanden. Men för tomater praktiseras man ett uttalande av Rudolf Steiner ”Tomater trivs i sig själv”. Tomaterna odlas därför i ett och samma växthus och i samma odlingsbädd år efter år och gödslas med egentillverkad tomatkompost, detta med ett fantastiskt resultat.

Med fyllda kassar av plantor åkte vi vidare till Ytterjärna Kulturcentrum för lunch efter en mycket inspirerande förmiddag.

Gå gärna in på Skillebyholms webbsida http://www.skillebyholm.com för att läsa mer om utbildningar, trädgården, gårdsbutiken, restaurangen och aktuella händelser. Skillebyholm är alltid öppen för besök.

3 snabba med Daniel Björklund, verksamhetsansvarig på Skillebyholm

För snart en månad sedan fick Råcksta Fritidsträdgårdar besök av Daniel Björklund, trädgårdsmästare och verksamhetsansvarig på Skillebyholm. I sin föreläsning berättade han om hur man får en frisk och näringsrik grönsaksodling, växelbruk och kompostering. I rasten passade vi på att ställa tre snabba frågor till honom om så kallade ”low hanging fruit” för oss odlare – alltså enkla tips och vad tänka på för en bättre jord och skörd.

20190508_191557 - kopia

Skiss över mängd gödsel per vanliga grönsaker + växtföljd från en av Skillebyholms odlingsanläggningar anno 2017.

Något vanligt missförstånd om vad som ska läggas i komposten?

Övertro på att man måste ha kalk i komposten. Det gäller inte alla jordar, och speciellt inte för lerjordar. En annan sak man ska undvika i komposten konventionellt odlad frukt och grönt som är besprutat. Det tar död på mikrolivet, så det ska man vara försiktig med. Citrusfrukter är något annat som man ska vara försiktigt med att tillföra i större kvantiteter.

Ditt bästa tips för att få en bra skörd på sina hallonbuskar?

Beskär hallonbuskarna så att du har inte fler än 7 kraftiga skott per löpmeter – och här ska man vara stenhård! Dessutom rekommenderar jag att man gör en bra gödsling på våren för att stödja tillväxten. Sedan är även täckodling med förslagsvis gräsklipp bra för hallonbuskarna, det är både uppbyggande och täcker bort ogräs.

Om du kunde ge ett råd till en nybörjare som kan göra stor skillnad, vad är det?

Det ena är, att om du har en tung jord: jobba i upphöjd bädd. Mitt andra råd är att förkultivera plantor, speciellt om du har dålig jordstruktur.