Container på området

Hej alla kolonister!

Lördagen den 2 oktober från kl. 10:00 kommer det finnas en container på parkvägen. Ni har då möjlighet att göra er av med brännbart avfall så som ris, grova kvistar, trasigt material mm.

Kom ihåg föreningen är miljödiplomerad vilket betyder att ogräs och annat växtmaterial ska komposteras på egna lotten.

Vi kommer även att ha vår flismaskin på plats där vissa kvistar och grenar kan flisas istället för att brännas upp.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen för Råcksta Fritidsträdgårdar