Städdag, påsättning av vatten samt container (Uppdaterat 2022-04-21)

Vårstädning: Söndagen den 24 april 2022 kl 10:00 – 13:00 är det vårstäddag i föreningen.

Avprickning av medlem och mottagande av arbetsuppgift hos områdesvärden senast kl. 10.00. Efter avslutat arbete träffas vi vid grillen, område 4, för korvgrillning.

Alla medlemmar bör om möjligt delta på städdagarna under dessa 3 timmar. Med anledning av bristande information på hemsidan om städdagen kommer avgift för utebliven närvaro inte att debiteras. Vi hoppas dock att så många som möjligt vill och kan komma och hjälpa till!

Vattnet: sätts på fredagen den 22 april 2022.

Container: Kommer INTE finnas på plats under städdagen. Vi kommer tillhandahålla en container den 7 maj 2022 från kl. 10:00.