Höstinspektion och vattenavstängning

Nu är hösten här och det är dags att börja göra i ordning kolonilotten inför vintern..

Här är några saker att tänka på:

  • Allt trädgårdsavfall ska komposteras på den egna lotten
  • Lotten ska ge ett välvårdat intryck
  • För den som har en lott invid staketet gäller det att hålla fritt 50 cm från staketet. Där får inte finnas yvig växtlighet, redskapslåda eller annat. Om vi tar hand om vårt staket spar vi både tid och pengar.
  • Senast 1 december 2022 ska lotten vara i ordning inför vintern.

Lördagen den 23 oktober kommer styrelsen att gå på en inspektionsrunda för att se hur det ser ut på lotterna. Då kommer vi också titta på de träd som finns på området. Växtlighet ska inte skugga angränsande lotter och betydande inväxt av rotsystem ska undvikas.

Vattnet på koloniområdet kommer att stängas av lördagen den 29 oktober 2022.