För medlemmar

Här följer tips, råd och allmän information för dig som är medlem.

Områdesvärdar

Områdesvärden är din kontaktperson till föreningens styrelse. Av honom/henne får du också information om t.ex. skötseln runt din egen lott, bevattning, kompostering, var man ska lägga grövre kvistar samt kan ta upp övriga praktiska frågor.

Område 1: Manfred Mahnkopf lott nr 11, 18

Område 2: Vakant

Område 3: Jaak Elblaus lott nr 104

Område 4A: Mikael Cernak

Område 4B: Oskar Boström lott nr 150B

Område 5: Edward Wilkos lott nr 196

 

Byggnad

På lotten får inga byggnader uppföras, förutom en liten pergola. Pergolan får vara max 180 cm hög från marken, 5 kvm till ytan och ha tre sidor med spaljéer max 150 cm höga. Skall målas med falu rödfärg. Spaljéer får inte kläs in med plast. Innan pergolan påbörjas ska lottägaren skriftligen informera styrelsen om planerade bygget. Styrelsen ska lämna ett skriftligt godkännande innan bygget påbörjas och depositionsavgift på 600kr betalas in. (beslut vid årsmöte 2006).

Eldning

Eldning inom föreningens område får endast ske under de veckor som kommunen godkänner och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området. Information om gällande eldningsveckor finns på föreningens anslagstavla.

Föreningens miljöengagemang fodrar att eldning sker på föreningens gemensamma uppsamlingsplatser.

Eldning på den egna lotten är ej tillåtet.

Grenar/kvistar och grövre rötter som ska eldas förvaras på den egna lotten och läggs på uppsamlingsplatsen för eldning tidigast två veckor före eldningen.

Flisning
Du som odlar solros, majs och jordärtskocka, tänk på att deras gröna blast inte ska läggas på eldningsplatsen, utan blasten ska flisas. Det blir ett utmärkt tillskott till jordförbättring.

Fräsning
Vill du att föreningen fräser din lott? Kontakta maskinansvarig Kenneth Eliasson på tel. 08-875 913 (ring efter kl. 16.00)

Avgift för stor lott är 300 kronor och för liten lott 200 kronor.

Grillning
Grillning är tillåtet för föreningens medlemmar på den egna lotten eller föreningens mark men grilla med hänsyn och respekt och var inte störande för dina grannars trivsel. Använd gärna miljövänliga tändningsmedel (Tändpapper, T-gul biogel) Plocka med dig hem allt material som används för grillningen, likaså tomburkar, flaskor osv.

Gångar och din lott
Det är medlemmens ansvar att den upplåtna lotten ger ett vårdat intryck. Gångarna runt den egna lotten ska också hållas städade och i vårdat skick, även under och insidan av staket.

Kompostering
Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten. Det viktiga är inte hur det komposteras utan att det ingår i ett lokalt kretslopp.

Lotter
Antal lotter per hushåll får vara max 1 stycken, med styrelsebeslut kan 2 stycken lotter per hushåll godkännas.

Medlemsavgift
Här kan du läsa mer om de olika avgifterna.

Miljömedvetenhet
Vi är Det är inte tillåtet att använda kemisk handelsgödsel eller kemiskt bekämpningsmedel samt kreosot-, arsenik- eller kromimpregnerat virke inom föreningen.

Motioner
Vill du ha förändringar i föreningen, lämna in motioner till årsmötet (senast fyra veckor innan!) eller kontakta styrelsen. OBS! Det går inte att ta upp ärenden på årsmötet om de ej skickats in som en motion.

Parkering
Observera att det råder körförbud i hela området.

Parkering bör i första hand ske på Långskeppsgatan ovanför den nedre boden eller på Beckombergavägen bortom område 5. Om odlaren har behov av tyngre transport kan skottkärror lånas från närmaste bod.

Partytält/tält
Får inte sättas upp på lotten. Endast i undantagsfall tillåts partytält under ett dygn (24 timmar).

Du ska då informera din områdesvärd eller någon i styrelsen innan du sätter upp tältet.

Redskapslåda
Föreningen hyr ut låsbara redskapslådor (eget hänglås) till sina medlemmar.

Lådans storlek: 186 cm lång, 51 cm bredd och cirka 42  cm hög. Årshyran för lådan är 200 kronor de första 6 åren, fr.o.m. 7:e året är lådan utan avgift men är föreningens egendom (årsmötesbeslut 2015).

Medlemmen är ansvarig för att hålla lådan i gott skick och den får målas med Falurödfärg.(Styrelsebeslut 24 juni 2008.)

Sopor
Ta själv hem dina hushållssopor. Grovsopor ska lämnas till Lövsta/Bromma återvinningscentral. Detta är kostnadsfritt. Föreningen har inte råd att beställa en extra hämtning av grovsopor.

Sällskapsdjur
Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska sällskapsdjuret ha sådan tillsyn att andra odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

Toaletter
Det finns torrdass i övre och nedre boden vid områdena 3 och 4. Nyckel till toaletterna finns att kvittera ut hos nyckelansvarig. (Depositionsavgift tillkommer.)

Staket
Kompost, redskapslåda och odling/ogräs får inte vara nära staketet. Minimigräns är 0,5 meter.

Städdagar
Städdagar är obligatoriska för alla medlemmar. Har du förhinder, kontakta din områdesvärd för att arbeta 3 timmar någon annan dag eller sätt in 300 kr per städdag på föreningens postgirokonto, se ovan. Städa inte på egen lott på städdagen.

Vattning
Vattning får inte ske med spridare mellan 09.00 och 16.00 p.g.a. betydande avdunstning. Punktbevattning med slang, droppslang eller kanna är tillåten. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn och inte heller disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

 

c

2 tankar på “För medlemmar

  1. Trevligt att du dragit igång hemsidan. Såg dig på årsmötet. Bra ide att fota runt på området. Varför inte fotografera perogolarna på områdena, eftersom de är tillåtna att bygga och trevliga att se på.

    Vänliga hälsningar
    Bo Rosander
    Områdesvärd område 1

    • Bra idé! Jag ser till att fota olika typer av pergolor och lägger in dem som inspiration för medlemmarna på denna sida. Tror att alla är trötta på vinterbilder vid det här laget så jag väntar till våren är här på allvar/Mats

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s