Byte av lott

Är du redan medlem, men skulle vilja byta till en mindre eller större lott? Vi har en internkö, där medlemmar kan anmäla intresse av att öka eller minska sin odlingsyta.

Mejla medlemsansvarig så hjälper denne dig att ställa dig i kö enligt dina önskemål.