Kalendarium

2019

Vad händer i vår förening under 2019? Nedan finner du några av höjdpunkterna. I de flesta fall kommer mer information att publiceras när vi kommer närmare respektive begivenhet!

24 mars: Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdars årsmöte

 • Tid: Fika kl. 13.30, mötet startar 14.00.
 • Plats: Tempus, Beckombergavägen 3, T-Åkeshov. Ingång från gården.

24 april: Presentation av Råcksta Fritidsträdgårdar och odlingsinspiration, för nya medlemmar. 

 • Läs mer här: Studier-2019. Bindande anmälan senast en vecka innan: odlingsradgivare@rackstakoloni.se
 • Plats: Tempus, Beckombergavägen 3, T-Åkeshov. Ingång från gården

28 april: Vårstäddag

 • Kl 10-13. Avprickning sker hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10.00. Föreningen bjuder på varmkorv och fika efter avslutat värv.

8 maj: Odlingstips från Daniel Björklund Jonsson, verksamhetsledare på Skillebyholm.

 • Läs mer här: Studier-2019. Bindande anmälan senast en vecka innan: odlingsradgivare@rackstakoloni.se
 • Plats: Tempus, Beckombergavägen 3, T-Åkeshov. Ingång från gården

 25 maj: Praktiskt arbete på kolonin.

 • Läs mer här: Studier-2019. Bindande anmälan senast en vecka innan till: odlingsradgivare@rackstakoloni.se.

9 juni: Inspektion av lotterna.

 •  Representanter ur föreningen kontrollerar att odlingsverksamheten på lotterna är i gång och att ordningsföreskrifterna följs.

15 juni: Studiebesök på Skillebyholm, Järna.

 • Läs mer här: Studier-2019. Bindande anmälan senast en vecka innan till: odlingsradgivare@rackstakoloni.se

17 augusti: Att ta vara på skörden och ta eget utsäde.

 • Läs mer här: Studier-2019. Bindande anmälan senast en vecka innan till: odlingsradgivare@rackstakoloni.se

25 augusti: Skördemarknad


1 september: Grillkväll för kolonins medlemmar.

 • Plats: område fyra.
 • Bindande anmälan senast en vecka innan till: grillkvall@rackstakoloni.se

29 september: Höststäddag

 • Kl 10-13. Avprickning sker hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10.00. Föreningen bjuder på varmkorv och fika efter avslutat värv.

Med reservation för ändringar.

150802_kolonin_4