Stadgar och regler

Stockholms stad arrenderar ut mark till Råcksta Fritidsträdgårdar, som i sin tur upplåter lotter till sina enskilda medlemmar. Därför är det viktigt att alla kolonister följer fastställda regler och bestämmelser när det gäller skötsel av vårt koloniområdet och dess lotter.

Vår förening är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och i Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar.

Här kan du läsa mer om Råcksta Fritidsträdgårdars: