Styrelseinformation

Föreningen har en styrelse i vilken även du kan vara med, eller så kan du hjälpa till på annat sätt. Föreningen har inga anställda och alla gemensamma uppgifter sköts ideellt.

Ordinarie styrelseledamöter

Oskar Boström, ordförande
Extern, kassör
Heidi Brandtner
Susanne Barck, sekreterare
Åke Bengtsson, medlemsansvarig
Helena Bross

Styrelsesuppleanter

Sara Arvidsson
Agneta Wallander

Ordinarie revisorer

Karin Thelenius
Eva Wetterberg

Revisorssuppleanter

Ylva Jonzon

Valberedningen

Anna-Lena Edlund

Susanne Holmer

Nyckelansvarig

Tauno Tolonen

Studieombud/Odlingsrådgivare

Maj-Len Komi
odlingsradgivare@rackstakoloni.com

Kontakta styrelsen?

Mejla oss, eller skicka ett brev till adressen:
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar
c/o Oskar Boström
Söderberga allé 56
168 62 Bromma

Senast uppdaterad: 2023-05-30