Styrelseinformation

Föreningen har en styrelse i vilken även du kan vara med, eller så kan du hjälpa till på annat sätt. Föreningen har inga anställda och alla gemensamma uppgifter sköts ideellt.

Ordinarie styrelseledamöter

Sara Arvidson
Jaak Elblaus, kassör
Tauno Tolonen, nyckelansvarig och sekreterare
Ulrika Lindarv, informationsansvarig anslagstavlor
Oskar Boström
Torfi Magnusson, medlemsansvarig
Jörgen Sigurdsson, IT-ansvarig

 

Styrelsesuppleanter

Liza Grelz, webbredaktör
Åke Bengtsson

Ordinarie revisorer

Tuula Mankhopf Raino
Ingrid Löcherbach

Revisorssuppleanter

Anna Lapinski
Olle Landegren

Valberedningen

Evelina Sahlin, sammankallande
Sonja Bernring
Edward Wilkos
Susanne Holmer

Odlingsrådgivare

Maj-Len Komi
Kicki Ståhl
radgivare@rackstakoloni.com

Kontakta styrelsen?

Mejla oss, eller skicka ett brev till adressen:
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar
c/o Jaak Elblaus
Lidnersplan 2
112 53 Stockholm