Styrelseinformation

Föreningen har en styrelse i vilken även du kan vara med, eller så kan du hjälpa till på annat sätt. Föreningen har inga anställda och alla gemensamma uppgifter sköts ideellt.

Ordinarie styrelseledamöter

Oskar Boström, ordförande
Rebecka Arvidson, kassör
Tauno Tolonen, nyckelansvarig och sekreterare
Charlotte Hasselgren, vice ordförande
Åke Bengtsson, medlemsansvarig
Helena Bross

Styrelsesuppleanter

Jörgen Sigurdsson
Lars Edqvist

Ordinarie revisorer

Tuula Mankhopf Raino
Karin Thelenius

Revisorssuppleanter

Vakant

Valberedningen

Susanne Holmer

Eckhard Würfel

Anna-Lena Edlund

Odlingsrådgivare

Maj-Len Komi
Kicki Ståhl
odlingsradgivare@rackstakoloni.com

Kontakta styrelsen?

Mejla oss, eller skicka ett brev till adressen:
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar
c/o Jaak Elblaus
Lidnersplan 2
112 53 Stockholm

Senast uppdaterad: 2022-04-19