Styrelseinformation

Föreningen har en styrelse i vilken även du kan vara med, eller så kan du hjälpa till på annat sätt. Föreningen har inga anställda och alla gemensamma uppgifter sköts ideellt.

Ordinarie styrelseledamöter

Oskar Boström, ordförande
Jaak Elblaus, kassör
Tauno Tolonen, nyckelansvarig och sekreterare
Charlotte Hasselgren
Kent Magnusson
Åke Bengtsson, medlemsansvarig
Helena Bross

Styrelsesuppleanter

Jörgen Sigurdsson
Hans Repo
Lars Edqvist

Ordinarie revisorer

Tuula Mankhopf Raino
Anna Lapinski

Revisorssuppleanter

Karin Thelenius

Valberedningen

Under utredning efter beslut från årsmötet 2019.

Odlingsrådgivare

Maj-Len Komi
Kicki Ståhl
radgivare@rackstakoloni.com

Kontakta styrelsen?

Mejla oss, eller skicka ett brev till adressen:
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar
c/o Jaak Elblaus
Lidnersplan 2
112 53 Stockholm

Senast uppdaterad: 2021-07-08