Avgifter

Nuvarande avgifter för medlemmar i föreningen (år 2018):

Medlemsavgift/år                                650kr

Arrende lott/år större än 150kvm         700
Arrende lott/år mellan 75-150 kvm       350Kr
Arrende lott/år under 75kvm               175kr
Intresseavgift                                       100kr
Inträdesavgift                                      500kr
Registreringsavgift (vid lottbyte)     100kr
Städavgift per städdag                     300kr
Redskapslåda hyra första 6åren    100kr (t.o.m. 2014
Redskapslåda hyra första 6 åren   200kr (fr.o.m. 2015)
Påminnelseavgift*                            50kr

Depositioner, Pergola                             600kr
*En påminnelseavgift för alla obetalda avgifter tillkommer om betalningen görs efter att påminnelse skickats ut.