Avgifter

Nuvarande avgifter för medlemmar i föreningen (år 2018):

Medlemsavgift/år                             650kr
Arrende stor lott/år > 75kvm         400Kr
Arrende liten lott/år <75kvm         200kr
Arrende mini lott/år <50kvm         100kr
Intresseavgift                                     100kr
Inträdesavgift                                    100kr
Registreringsavgift (vid lottbyte)   100kr
Städavgift per städdag                     300kr
Redskapslåda hyra första 6åren    100kr (t.o.m. 2014
Redskapslåda hyra första 6 åren   200kr (fr.o.m. 2015)
Påminnelseavgift*                            50kr

Depositioner, Pergola                             600kr
*En påminnelseavgift för alla obetalda avgifter tillkommer om betalningen görs efter att påminnelse skickats ut.