Avgifter

Nuvarande avgifter för medlemmar i föreningen (år 2019):

Medlemsavgift/år                                640kr

Arrende lott/år större än 150kvm         700
Arrende lott/år mellan 75-150 kvm       350kr
Arrende lott/år under 75kvm               175kr
Intresseavgift                                       100kr
Inträdesavgift                                      500kr
Registreringsavgift (vid lottbyte)        100kr
Städavgift per städdag                       300kr
Redskapslåda hyra första 6 åren      100kr (t.o.m. 2014)
Redskapslåda hyra första 6 åren      200kr (fr.o.m. 2015)
Påminnelseavgift*                              50kr

Depositioner, Pergola                               600kr

*En påminnelseavgift för alla obetalda avgifter tillkommer om betalningen görs efter att påminnelse skickats ut.