Avgifter

Nuvarande avgifter för medlemmar i föreningen:

Medlemsavgift/år                                640kr

Arrende lott/år större än 150kvm         700kr
Arrende lott/år mellan 75-150 kvm       350kr
Arrende lott/år under 75kvm               175kr
Intresseavgift                                       100kr
Inträdesavgift                                      500kr
Registreringsavgift (vid lottbyte)        100kr
Städavgift per utebliven städdag        300kr
Redskapslåda hyra första 6 åren (självkostnadspris) 200kr
Påminnelseavgift*                              50kr

Depositioner, pergola                         600kr

Betala in avgiften i rätt tid på föreningens postgirokonto nr: 78 31 15-9. Har inte årsavgiften betalats senast en månad efter förfallodagen, riskerar du att bli uppsagd från din lott. Årsavgiften ska betalas senast den 31 mars och städdagsavgiften senast den 30 november (gäller båda städdagarna).

Ny medlem som tilldelats lott efter den 15 juli betalar endast inträdesavgift för det pågående odlingsåret.


*En påminnelseavgift à 50 kronor tillkommer för alla obetalda avgifter om betalningen görs efter att påminnelse skickats ut .

Senast uppdaterad: 2021-08-19