Praktiskt arbete på föreningslotten

Utvalt

Hej alla kolonister!

Trots det annorlunda året har vi odlare haft det relativt bra. Vi kan vara ute och röra på oss och göra nytta samtidigt. Vi kan heja på och prata med våra odlargrannar på rätt avstånd.

Lördagen den 15 och 29 maj 2021 klockan 10:00 har har vi planerat att ha praktiskt arbete på föreningens lott på område 4. Du har då möjlighet att lära dig hur man sår, sätter potatis och planterar förgrodda plantor. Vi arbetar i små grupper eller var och en för sig och efter arbetspasset bjuder vi på mat.

Resultatet av vårt arbete kommer att glädja oss kolonister och alla förbipasserande människor. Skörden kommer vi att sälja på skördemarknaden söndagen den 29 augusti 2021. Med hjälp av försäljningsintäkterna kan föreningen köpa nya gräsklippare och annat som behövs.

Den 15 maj 2021 sår vi morötter, mangold, broksalvia, rosenskära och planterar potatis och grönkål.

Den 29 maj 2021 sår vi bönor och planterar pumpa, zucchini, zinnia, rudbeckia, dahlior med mera.

Vill du vara med eller hjälpa till vid ett tillfälle som passar dig bättre maila till odlingsradgivare@rackstakoloni.se

Container

Utvalt

Lördagen den 8 maj 2021 kl. 10:00 kommer det finnas tillgång till container på koloniområdet. Det är endast tillåtet att kasta icke-farligt, brännbart material såsom ris och grenar, gammalt virke och verktyg etc. Övrigt trädgårdsavfall ska komposteras på den egna lotten.

Dags att anmäla sig till odlarskolan 2021!

Har du kolonilott i vår förening och dessutom barn? Då är dina barn hjärtligt välkomna till vår odlarskola för barn! Odlarskolan är kostnadsfri. Syftet med odlarskolan är att barnen ska lära känna varandra och att de ska bli nyfikna på mat, odling och natur.

Föreningen tillhandahåller en kolonilott där vi tillsammans med barnen skapar ”Barnens koloniträdgård”. Här är alla barnen i föreningen välkomna att leka och titta på odlingarna under säsongen.

Odlarskolan äger rum under fyra söndagsförmiddagar mellan 9.30 till 11.00:

 • 2 maj
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti

Vi avslutar alla tillfällen med medhavd picknick tillsammans.

Om du har barn som vill delta mejlar du en anmälan till odlingsradgivare@rackstakoloni.se, Ange barnets/barnens ålder, namn, ditt lottnummer samt dina kontaktuppgifter som förälder (namn, telefonnummer, mejladress).

Anmälan skickas senast den 28 april. Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Barnet/barnen bör ha minst en förälder med sig som närvarar/finns tillgänglig under träffarna. Barnen bör vara mellan 3 och 10 år för att få maximalt utbyte av odlarskolan. Även föräldrarna skall vara klädda efter väder och för lek.

Dags att höstgräva: din egen lott och föreningens

Välkomna till höstgrävning av föreningens lott lördagen den 7 november kl 10.00 vid övre boden. Samtidigt som vi hjälps åt att höstgräva på föreningens lott berättar odlingsrådgivarna om jord och jordförbättring, höstarbete och förberedelser till nästa års odlingar. Och inte minst – hur man gräver utan att drabbas av ryggskott.

Efter utförd arbete bjuder föreningen på varm soppa med bröd. Bindande anmälan till odlingsradgivare@rackstakoloni.se

Varför ska man höstgräva grönsakslandet?  

Vi som har lerjord har all anledning att göra det. Leran är egentligen för fin sand och packas därför lätt ihop.  Om man låter jorden ligga obearbetat hela vintern, packas den ihop ännu mera av regnet och blir ännu hårdare och svårbearbetat samt syrefattig.

Läs mer om höstgrävning och dess dygder i odlingsrådgivare Maj-Lens inlägg från förra hösten: https://rackstakoloni.se/2019/10/05/har-du-forberett-din-kolonilott-for-vintern/

Annorlunda höststäddag i år

I dag, 27 september, skulle vi i vanliga fall ha haft vår gemensamma höststäddag. Ett tillfälle då vi medlemmar tillsammans vårdar och snyggar till vårt område, och reparerar sånt som gått sönder. Men precis som med vårstäddagen har vi varit tvungna att ställa in på grund av rådande pandemiläge, för att undvika att samla mycket folk på samma plats.

Vi har därför satsat på att vid tre olika tillfällen utföra reparationer av våra staket, som är i stort behov av lite omsorg. Ett datum kvarstår ännu, och det är söndag 4 oktober, kl. 10-13. Vi söker frivilliga som vill hjälpa till med att såga, måla, spika, borra.

Vill du vara med och bidra anmäler du ditt intresse genom att mejla styrelsen@rackstakoloni.se ditt namn och lottnummer.

Antalet personer per tillfälle kommer vara begränsat till ungefär 5-6 stycken. Föreningen bjuder efter utfört arbete på korvgrillning eller pizza. Som tack för hjälpen behöver du inte heller delta under 2021 års vårstäddag.

Så som vi är vana att spendera sista söndagen i september 🙂 

Skördemarknaden inställd – kom och köp en färdigpackad grönsakskasse istället!

Tyvärr blir det ingen skördemarknad i år på grund av coronapandemin. Istället säljer vi kassar med grönsaker från våra egna odlingar.

Söndagarna 16 augusti och 30 augusti mellan kl.10:00-12:00 kan du komma till parkvägen mellan Råckstavägen och Beckombergavägen (vid område 4) och köpa en färdigpackad kasse med grönsaker:

Lilla kassen: potatis, morot, rödbeta/gulbeta/polkabeta. 100Kr
Stora kassen: potatis, morot, rödbeta/gulbeta/polkabeta, lök, bönor, mangold, zucchini. 200Kr
Lyxkassen: potatis, morot, rödbeta/polkabeta, lök, bönor, mangold, zucchini, samt en överraskning. 300Kr


Innehållet kan variera beroende på tillgång och mognad på grönsakerna, som är odlade med kärlek och omsorg, utan handelsgödsel eller bekämpningsmedel. Det kommer
dessutom finnas blombuketter och honung från vårt koloniområde till försäljning. Betalning med Swish eller jämna kontanter.

Varmt välkomna – och kom ihåg att hålla avstånd till varandra!

Tips om förvaring av rotfrukterna
Potatis förvaras bäst mörkt och svalt, men helst inte kallare än 4°C. Andra rotfrukter däremot trivs bra i kylen, förvara dem gärna i en fuktig handduk så att de inte torkar ut. Men tänk på att även om moroten eller rödbetor torkat ut lite går de lika bra att använda, smaken är egentligen bara lite mer koncentrerad.

Påminnelse om årliga inspektionsrundan 7 juni

Som står att läsa i vårt kalendarium är det 7 juni dags för inspektionsrunda av våra lotter. Detta sker varje år för att säkerställa att vårt koloniområde är i fint skick, och i enlighet med vårt arrendeavtal med Stockholms stad.

Söndag 7 juni kommer representanter ur föreningen besöka alla lotter på området för att kontrollera att odlingsverksamheten på lotterna är i gång.

Varför behövs inspektionsrundan?

Föreningen arrenderar marken av Stockholms stad, som fastställt vissa regler:

 • Vi är skyldiga att sköta våra lotter så att hela området är i vårdat skick.
  Det gäller även gångarna runt lotter och alla gemensamma ytor.
 • Lotten ska i möjligaste mån hållas fri från ogräs och får inte till någon del
  användas som upplag för skräp.
 • Det får inte finnas någon byggnation på lotten utan tillstånd av styrelsen.
 • Lotten får inte inhägnas med staket eller annat stängsel. Undantaget är
  rådjursnätet med vissa restriktioner (se separat punkt i ordningsföreskrifter)
 • Arbetet på lotten ska påbörjas i god tid så att lotten är i huvudsak iordningställd
  och städad senast den 1 juni.

De lotter som inte följer ovan, eller ordningsföreskrifterna , får en anmärkning som skall vara åtgärdad inom 3 veckor. Om du inte åtgärdar anmärkningen kommer ditt kontrakt inte förlängas.

Tack för att ni är med och håller vår koloniförening blomstrande och vårdad!

Odlingsskolan 2020

Har du kolonilott i vår förening och dessutom barn? Då är dina barn hjärtligt välkomna till vår odlarskola för barn!

IMG_9459

Odlarskolan är kostnadsfri. Syftet med odlarskolan är att barnen ska lära känna varandra och att de ska bli nyfikna på mat, odling och natur. Sista anmälningsdag den fjärde maj. Läs mer här.

Hur påverkar situationen med coronaviruset?

Odlarskolan hålls utomhus, och max antal deltagande barn är satt till tio. I dagsläget kan enligt Folkhälsomyndigheten aktiviteter för barn och ungdomar utföras utomhus, så länge man håller sig till de allmänna rekommendationerna för att minska risk för smittspridning.

Vi kommer noggrant att följa utvecklingen, och skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras kommer vi så klart att anpassa oss efter det.

Lyckas med potatisodlandet 2020

På senare år har det kommit flera nya, motståndskraftiga sorter som passar bra till fritidsodling. Följande nya sorter rekommenderar vi odlingsrådgivare för 2020:

Bra potatissorter 2020

Förgro sättpotatis

Om du lägger potatisen att förgro i ljus och vid ungefär + 15° så växer knubbiga, gröna groddar fram. Förgrodd sättpotatis börjar växa direkt när du satt den i jorden. Du vinner flera veckor i tid och kan börja skörda tidigare. Därför är det särskilt bra att förgro den tidiga potatisen.

Jorden bör vara allsidigt gödslad, gärna med välbrunnen stallgödsel. För mycket kväve i potatislandet ger vattniga knölar med sämre smak. Potatis som gödslats kraftigt med kväve går också sämre att lagra.

För att undvika sjukdomsangrepp är det viktigt att byta växtplats ofta. Helst ska det dröja 3 – 4 år efter en potatiskultur innan du odlar potatis igen på samma ställe.

Dags att sätta

Vänta tills jorden blivit varm innan du sätter potatis. Den börjar inte växa förrän temperaturen i jorden nått 7 – 8°. Om du sätter för tidigt och sättpotatisen blir liggande utan att växa, ökar risken för sjukdomsangrepp som bladmögel potatisröta.
Potatis sätts i rader med 50 – 70 cm radavstånd. Sätt potatisarna 5 – 8 cm under jordytan och med 20 cm avstånd i raden om knölarna är små, 25 – 30 cm om de är stora.

Sorter vi inte rekommenderar på vår koloni

King Edward, Bintje, Swift och Mandelpotatis är rena bladmögelmagneter och bör inte odlas på kolonilotterna över huvud taget. Om bladmögel komposteras eller hamnar på något sätt i jorden och blir jordbundet, kan det vara slut med potatisodling för alltid på vårt koloniområde.

Hälsningar,

Odlingsrådgivare Maj-Len