Blåviring

Blåsippsplantan med sin tjocka jordstam kan bli hundratals år gammal. Lokalt har blåsippan haft namn som Blåviring, Blåveror, Blåveva och Blåvirra. Slutleden -viring,
-veror, -veva, -virra kommer från ordet vår eftersom det är då Blåsippan blommar. Ytterligare namn på Blåsippan var förr i tiden Leverblomma och Leverört. Det beror på att bladen liknar en lever till formen och därför användes inom folkmedicinen för att bota leversjukdomar.

Blåsippor