Tack!

Stort tack till de medlemmar som deltog på städdagen.

I mitten av oktober levereras färsk hästgödsel med torvströ. Det är ett framförallt ett JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL och används stora mängder fastläggas kväve under nedbrytningen. Vilket innebär tillfällig näringsbrist under växtperioden och man måste gödsla ytterligare med kvävegödselmedel t.ex hönsgödsel för att kompensera detta. Färsk hästgödsel av detta slag bör brukas ner direkt i marken vid höstgrävning för att undvika läckage.

HÖSTSTÄDDAG

Söndagen den 24 september, kl. 10.00–13.0020170914_114424 (1)

Under städdagen kommer vi bland annat påbörja upprustning av staketet på område 2, vi kommer prova ett nytt utseende på staketet.

Avprickning hos områdesvärden på det
egna området senast kl. 10.00
Efter avslutad städning träffas vi vid grillen på område 4.
Föreningen bjuder på grillad korv och kaffe med dopp.
Honung från området kommer finnas till försäljning för 100kr, endast jämna pengar eller swish.

Kan du inte komma till städdagen?

  • Kontakta Maj-len, på odlingsradgivare.rackstakoloni@gmail.com för att: delta den 1 oktober med att gräva och iordningställa föreningens odlingslotter på område 4.
  • Kontakta Kenneth Eliasson för att hjälpa till att rusta upp staketet på område 2. Datum får du av Kenneth.

Efter oktober finns inte längre möjlighet att utföra arbete efter städdagen.


Alternativt betalar du en avgift på 300 kronor på föreningens
plusgirokonto nr: 78 31 15-9, eller swish 123 640 81 16
OBS! Märk inbetalningen med:
HÖST Lottnummer Förnamn efternamn 

Varmt välkommen!

Eldning
Du får lägga torrt och brännbart material i gemensam eldningshög, på område 3 från vecka 39. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.