Höststädning, hästgödsel och eldning

Söndag 30 september är det dags för den årliga höststädningen. Avprickning sker hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10.00. Vi håller på till 13. Tillsammans snyggar vi till vårt koloniområde och förbereder det för vintern!

Efter avslutad städning träffas vi vid grillen på område 4. Föreningen bjuder på grillad korv och kaffe med dopp.

Varmt välkommen!

Kan du inte komma till städdagen? 

Om du inte har möjlighet att komma betalar du en avgift på 300 kronor på föreningens plusgirokonto nr: 78 31 15-9, eller swish: 123 640 81 16. OBS! Märk inbetalningen med: Höststädning, ditt lottnummer samt förnamn och efternamn.

sta%cc%88d

Eldning

Du får lägga torrt och brännbart material i gemensam eldningshög på område 3 – endast under städdagen. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.

Hästgödsel

Vi har i år svårt att hitta en tillräckligt bra leverantör av hästgödsel. Om du känner till någon, vänligen tipsa styrelsen. Hittar vi inte ett tillräckligt bra alternativ kommer tyvärr hästgödslet att utgå i år.