Sköna skjul

Skjul har än så länge ingen given plats i arkitekturhistorien. Kanske är det rentav den
minst ansedda byggnadsformen av alla. Hur det än är med den saken – föreningens väderbitna, petroleumblå skjul framhålls här som arkitektur när den är som allra bäst.

Hus8klar      Hus20klar     Hus4klar      Hus1klar