Inspirationsträff – Praktiskt arbete

Föreningen Råcksta fritidsträdgårdar välkomnar er

Lördag 21 maj kl. 10.00 Praktiskt arbete på kolonin.

Vi gör iordning föreningens lott och avslutar med grillning på grillplatsen.

Samling vid övre boden!

Anmäl dig till: maj-len.komi@bredband.net

kolonin5