Sättpotatis

Nu är det hög tid att köpa sättpotatis. Köp gärna en tidig sort som är resistent mot framförallt bladmögel. Smittas din potatisblast av bladmögel, så förstörs inte enbart din egen potatisskörd utan även av dina odlargrannars. Bladmögel orsakas av en svamp som sprid med vind och bör därför tas bort så snart som möjligt.

Bifogar en lista på sättpotatis från förra året. Det finns säker ännu fler sorter i dag.
Bintje, King Edvart och Mandel bör inte odlas över huvud taget, för dessa går inte att odla ytan åtskilliga besprutningar med svampgift.

 

BLAD- OCH RÖTARESISTANS PÅ POTATIS 2016
NAMN BLADMÖGELRES. BRUNRÖTA RES. annat
1 Linda hög hög sommar
2 Allians hög hög sommar
3 Juliette hög hög delikatess
4 Maya Gould medel EjRes sommar
5 Nicole låg hög sommar
6 Minerva medel hög sommar
7 Valor hög hög sommar
8 Asterix medel medel höst
9 Princess hög låg sommar
10 Annabelle hög hög sommar
11 Campina hög hög sommar
12 Verona hög hög sommar
13 Amandine medel hög sommar
14 Maris Peer medel hög sommar
15 Mandel låg EjRes
16 Kestral medel hög
17 Inca Bella hög EjRes
18 Rosaria hög hög sommar
19 Orla hög hög sommar
20 Solist medel EjRes sommar
21 Minerva medel hög sommar
22 Pentland Juvel medel hög sommar
23 Casablanca medel hög sommar
24 Cerisa medel EjRes sommar
25 Timo medel hög sommar
26 Rocket medel hög sommar
27 Maria låg hög sommar
28 Cherie medel medel Delikatess
29 Charlotte medel medel Delikatess
30 Jester hög hög Delikatess
31 Bintje låg låg
32 King Edward låg låg
33 Arroww hög hög sommar
34 Sarpo Mira hög EjRes sommar

 

Information till våra medlemmar

Vårens ”kom ihåg” till alla medlemmar

  • STÄDDAG på kolonin söndagen den 23 april, kl. 10.00–-13.00.
    Avprickning hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10.00.
  • EXTRA årsmöte tisdagen den 25 april 2017 kl 18.00 på Linneagården i Bromma.
    Kallelsen har skickats till alla medlemmar med post.
  • VATTNET sätts på under v. 16/17.
  • ELDNING v. 18, endast i gemensam hög, område 3.
    Du får lägga torrt och brännbart material i eldningshögen från v. 16. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.